Địa chỉ:

Điện thọai:

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sản Phẩm » Chống thấm Sika
Chống thấm Sika

-SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG: SIKAMENT R4, SIKA PLASTIMENT 88, SIKAMENT 2000 AT,SIKAMENT NN.

-VỮA RÓT GỐC XI MĂNG : SIKA GROUT 214-11, SIKA GROUT 214-11 HS,SIKA GROUT GP,SIKA GROUT 212-11,TILE GROUT -W 5KG,TILE GROUT -G- 5KG.

-SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH: SIKANOL,SIKA LATEX,SIKA LATEX TH,INTRALAST Z-HV

-CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO:SIKA DUR 731, SIKA DUR 732, SIKADUR 752

-CHỐNG THẤM: SIKATOP SEAL 107, SIKA LITE, SIKA 102, SIKA PLUP CN

-CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG: SIKAFLOOR CHAPDUR GREY,SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN....VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA HÃNG SƠN SIKA.

Sikadur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông khi đã bảo dưỡng sẽ trở nên rất cứng và cường độ cao.
Sikadur 752 đúng theo tiêu chuẩn ASTM C881-02, Loại I, Cấp 1, Phần B+C

Sikadur 752 được dùng để bơm và chèn các lỗ, hốc và các vết nứt trong các kết cấu như cột, dầm, móng, sàn và các kết cấu giữ nước. Sản phẩm không chỉ hình thành một lớp ngăn sự thẩm thấu của nước hữu hiệu, mà còn là lớp kết nối giữa các thành phần bê tông với nhau, nhờ đó phục hồi lại cường độ ban đầu của kết cấu bê tông.